Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn

  • Ngày đăng06/05/2020
  • Lượt xem 213
0 ứng tuyển
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: Biên phiên dịch
Title:
Type: Bán thời gian

BENEFITS
– Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện; Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ; Tuân thủ luật lao động

DESCRIPTION
A

REQUIREMENTS
B

Work location: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 14:01:00 ngày 30/05/2020

TAGS rta, Biên phiên dịch

ĐĂNG KÝ