Tổng quan việc làm

RTA - Thành phố Cần Thơ, Thành phố Hải Phòng

Job group: Bác sĩ
Title:
Type: Bán thời gian

BENEFITS
- Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện; Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ; Tuân thủ luật lao động

DESCRIPTION
A

REQUIREMENTS
B

Work location: Thành phố Cần Thơ, Thành phố Hải Phòng
Expire date: 14:09:00 ngày 30/05/2020

TAGS rta, Bác sĩ

ĐĂNG KÝ

Chi tiết
Danh sách rút gọn Không bao giờ trả tiền cho bất kì ai để xin việc hoặc phỏng vấn