Admin

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Thời vụ
  • Ngày đăng 20/01/2020
Mô tả việc làm

 

 

RTA – Thành phố Hồ Chí Minh

 

Job group: Hành chánh/Thư ký
Title: admin
Type: Thời vụ

BENEFITS
Test test

DESCRIPTION
Test tuyên dung

REQUIREMENTS
Test

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 10:28:00 ngày 31/01/2020

TAGS admin, rta, Hành chánh/Thư ký