Bod

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Thời vụ
  • Ngày đăng 11/02/2020
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: Biên phiên dịch
Title: BOD
Type: Thời vụ

BENEFITS
Lương 1.000.000.0000

DESCRIPTION
Test

REQUIREMENTS
typing 10 fingers

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 12:04:00 ngày 14/02/2020

TAGS BOD, rta, Biên phiên dịch