Bod

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Chi tiết
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: Bán hàng kỹ thuật
Title: BOD
Type: Bán thời gian

BENEFITS
Text

DESCRIPTION
Text

REQUIREMENTS
Text

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 13:40:00 ngày 15/02/2020

TAGS BOD, rta, Bán hàng kỹ thuật