Bod

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn

Bod

  • Ngày đăng11/02/2020
  • Lượt xem 216
0 ứng tuyển
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: Bán hàng
Title: BOD
Type: Thực tập sinh

BENEFITS
Text

DESCRIPTION
Text

REQUIREMENTS
Text

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 13:48:00 ngày 15/02/2020

TAGS BOD, rta, Bán hàng