Bod

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Chi tiết
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: Công nghệ cao
Title: BOD
Type: Toàn thời gian

BENEFITS
Test

DESCRIPTION
Điều hành doanh nghiệp

REQUIREMENTS
Có kinh nghiệm

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 17:29:00 ngày 15/02/2020

TAGS BOD, rta, Công nghệ cao