Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Toàn thời gian
  • Ngày đăng 09/12/2019
Mô tả việc làm

Hệ Thống Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Đông Dương – Hồ Chí Minh

Job group: Hành chánh/Thư ký, Nhân sự, Pháp lý
Title: Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự
Type: full-time

BENEFITS

-Theo quy định của công ty

DESCRIPTION
– Địa điểm làm việc: 43 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, TP.HCM
– Bộ phận: Hành chính – Nhân sự
– Reports to: BoD
– Hình thức làm việc: Fulltime
– Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (07:30 – 17:00)

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Chuyên viên nhân sự chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện: Các kế hoạch tuyển dụng và đạo tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho giáo viên, nhân viên và các cán bộ quản lý các phòng, ban và đơn vị trong hệ thống. Vận hành hệ thống, lương thưởng và đãi ngộ tại Công ty đúng quy định. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên. Theo dõi, giải quyết chế độ BHXH, BHYT và quản lý hồ sơ của người lao động trong Công ty

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng
2. Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty
4. Tham gia xây dựng và giám sát triển khai hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc tại các đơn vị đúng quy định
5. Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động
6. Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty:
7. Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu

REQUIREMENTS
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm đảm nhận công việc liên quan
Kiến thức:
– Có kiến thức về các chức năng quản trị nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, chính sách và chương trình thù lao – phúc lợi lao động, đánh giá nhân viên.
– Hiểu biết về các chương trình đào tạo phát triển nhân sự.
– Có kiến thức về các quy định pháp luật về luật doanh nghiệp, quản lý lao động và các chế độ chính sách có liên quan.
Kỹ năng
– Tiếng Anh tốt
– Tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo
– Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm liên quan.
– Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị văn phòng như điện thoại, fax, photo.
– Kinh nghiệm làm việc tại các trường quốc tế là một ưu tiên

Work location: Hồ Chí Minh
Expire date: 23:59:00 ngày 18/12/2019

TAGS Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự, Hệ Thống Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Đông Dương, Hành chánh/Thư ký, Nhân sự, Pháp lý