Hỗ Trợ Khách Hàng

Tổng quan việc làm

RTA - Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: Bán hàng
Title: Hỗ trợ Khách hàng
Type: Toàn thời gian

BENEFITS
- Thu nhập cạnh tranh.
- Chính sách BHXH, nghỉ phép hưởng lương, khám sức khoẻ định kỳ.
- Du lịch thường niên, thưởng lễ, chế độ hiếu, hỷ, sinh nhật...
- Chính sách cho tặng phần vốn góp.

DESCRIPTION
- Hỗ trợ khách hàng cài đặt, sử dụng sản phẩm của công ty.
- Tiếp nhận, xử lý sự cố cho khách hàng trong quá trình vận hành sản phẩm qua các hình thức điện thoại, email, gặp trực tiếp...
- Hỗ trợ, đóng góp xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho khách hàng lẫn nội bộ về sản phẩm và các tính năng mới của sản phẩm.
- Hỗ trợ các công việc khác liên quan chăm sóc, phát triển sản phẩm, khách hàng.

REQUIREMENTS
- Nhanh nhẹn trong tiếp thu kiến thức, kỹ năng liên quan đến công nghệ.
- Tư duy mở, sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới.
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống.
- Có kinh nghiệm làm việc trong các ngành tư vấn, hỗ trợ khách hàng, công nghệ hoặc các ngành liên quan.
- Thái độ làm việc trung thực, nhiệt tình.

Work location: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 20:38:00 ngày 31/05/2020

TAGS Hỗ trợ Khách hàng, rta, Bán hàng

ĐĂNG KÝ

Chi tiết
Danh sách rút gọn Không bao giờ trả tiền cho bất kì ai để xin việc hoặc phỏng vấn