Hr

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Chi tiết
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: Nhân sự
Title: HR
Type: Thực tập sinh

BENEFITS

DESCRIPTION
A

REQUIREMENTS
B

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 10:43:00 ngày 30/04/2020

TAGS HR, rta, Nhân sự

ĐĂNG KÝ