IOS DEVELOPER

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Toàn thời gian
  • Ngày đăng 30/07/2020
Mô tả việc làm

IOS DEVELOPER
Toàn thời gian
Thành phố Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH PHÂN TÍCH THỜI GIAN THỰC

GIỚI THIỆU TỔ CHỨC:
Real-Time Analytics is a consulting & technology firm providing innovative management solutions to business, development organizations, and government agencies. Our extensive background in academic research methods and high technological capability produces comprehensive solutions to address a wide range of issues encountered by our partners globally. We develop SAAS platform including rtSurvey.com and rtWorkspace.com


QUYỀN LỢI
– Thu nhập trong mức mong muốn.
– Xem xét tăng lương mỗi 6 tháng.
– Cơ hội được tặng hoặc mua lại cổ phần công ty.
– Du lịch hằng năm.
– Nghỉ phép có lương và BHXH theo quy định.
– Kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm.
– Miễn phí thức ăn nhẹ, đồ uống trong giờ làm việc.
– Thưởng tháng 13, thưởng xếp hạng, thưởng lễ, tết, chế độ ma chay, hiếu hỷ, ốm đau.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
– Design and build applications for the IOS platform.
– Ensure the performance, quality and responsiveness of applications.
– Collaborate with a team to define, design and ship new features.
– Identify and correct bottlenecks and fix bugs.
– Help maintain code quality, organization and automatization.

YÊU CẦU
– Proficient with Swift/Objective-C and Cocoa Touch.
– Experience with IOS frameworks such as core Animation, etc.
– Experience with office storage, threading, and performance tuning.
– Experience designing with XCode Interface Builder, AutoLayout, Size Classes.
– Understanding of Apple’s design principles and interface guidelines.
– Familiarity with RESTful APIs to connect IOS applications to back-end services.
– Familiarity with cloud message APIs and push notifications.
– Proficient understanding of code versioning tools (such as SVN, Git or Mercurial).
– Familiarity with continuous intergration.


Hạn ứng tuyển: 22:00:00 ngày 31/08/2020

TAGS IOS DEVELOPER, rta, IT – Phần mềm

ĐĂNG KÝ