Kiểm Thử Sản Phẩm

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Bán thời gian
  • Ngày đăng 18/02/2020
Mô tả việc làm

– Thành phố Hà Nội

Job group: Bác sĩ
Title: Kiểm thử sản phẩm
Type: Bán thời gian

BENEFITS
Y

DESCRIPTION
V

REQUIREMENTS
Y

Work location: Thành phố Hà Nội
Expire date: 16:54:00 ngày 19/02/2020

TAGS Kiểm thử sản phẩm, rta, Bác sĩ