Kiểm Thử Sản Phẩm

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Toàn thời gian
  • Ngày đăng 27/02/2020
Mô tả việc làm

– Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: Công nghệ cao
Title: Kiểm thử sản phẩm
Type: Toàn thời gian

BENEFITS
Thu nhập chục củ, du lịch đầy đủ, ăn uống phủ phê

DESCRIPTION
Ngồi bấm điện thoại trải nghiệm app thôi chả làm rì

REQUIREMENTS
Thông minh, nhanh nhẹn, chinh đẹp là được

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 14:02:00 ngày 31/03/2020

TAGS Kiểm thử sản phẩm, rta, Công nghệ cao