Kiểm Thử Sản Phẩm

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Toàn thời gian
  • Ngày đăng 27/02/2020
Mô tả việc làm

– Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: Công nghệ cao
Title: Kiểm thử sản phẩm
Type: Toàn thời gian

BENEFITS
Lương 10 củ

DESCRIPTION
Test app

REQUIREMENTS
Không

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 17:29:00 ngày 31/03/2020

TAGS Kiểm thử sản phẩm, rta, Công nghệ cao