Kiểm Thử Sản Phẩm

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Toàn thời gian
  • Ngày đăng 11/03/2020
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: An toàn lao động
Title: Kiểm thử sản phẩm
Type: Toàn thời gian

BENEFITS
test

DESCRIPTION
test

REQUIREMENTS
tezzt

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 16:45:00 ngày 31/03/2020

TAGS Kiểm thử sản phẩm, rta, An toàn lao động