Kiểm Thử Sản Phẩm

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Toàn thời gian
  • Ngày đăng 09/04/2020
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Cần Thơ

Job group: Bác sĩ
Title: Kiểm thử sản phẩm
Type: Toàn thời gian

BENEFITS
789

DESCRIPTION
123

REQUIREMENTS
456

Work location: Thành phố Cần Thơ
Expire date: 18:54:00 ngày 30/04/2020

TAGS Kiểm thử sản phẩm, rta, Bác sĩ

ĐĂNG KÝ