Kiểm Thử Sản Phẩm

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Bán thời gian
  • Ngày đăng 09/01/2020
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hà Nội

Job group: Công nghệ cao
Title: Kiểm thử sản phẩm
Type: Bán thời gian

BENEFITS
Zzz

DESCRIPTION
Zzz

REQUIREMENTS
Zzz

Work location: Thành phố Hà Nội
Expire date: 23:59:00 ngày 31/01/2020

TAGS Kiểm thử sản phẩm, rta, Công nghệ cao