Lập Trình Viên – Ios

Tổng quan việc làm

RTA - Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: IT - Phần mềm
Title: Lập trình viên - IOS
Type: Toàn thời gian

BENEFITS
- Mức lương theo nguyện vọng.
- Chính sách phúc lợi theo quy định của luật lao động.
- Du lịch, thưởng lễ, hiếu, hỷ, sinh nhật...
- Chính sách cho tặng phần vốn góp.

DESCRIPTION
- Thiết kế và xây dựng ứng dụng cho nền tảng iOS.
- Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và sự thích ứng của ứng dụng.
- Phối hợp với quản lý để định nghĩa, thiết kế và xây dựng tính năng mới.
- Xác định và sửa chữa lỗi.
- Giúp duy trì chất lượng mã nguồn.

REQUIREMENTS
- Thành thạo Swift/Object C và Cocoa Touch.
- Có kinh nghiệm làm việc với các frameworks như Core Animation...
- Có kinh nghiệm làm việc với lưu trữ offline, threading và tối ưu hoá hiệu suất.
- Hiểu biết về Apple's design principles và interface guidelines.
- Hiểu biết về RESTful APIs để kết nối ứng dụng iOS với back-end services.
- Thành thạo về các công cụ quản lý phiên bản phân tán (như SVN, Git hoặc Mercurial).
- Có kiến thức, kinh nghiệm về tích hợp liên tục (continuos intergration).

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 23:54:00 ngày 22/05/2020

TAGS Lập trình viên, IOS, rta, IT - Phần mềm

ĐĂNG KÝ

Chi tiết
Danh sách rút gọn Không bao giờ trả tiền cho bất kì ai để xin việc hoặc phỏng vấn