Nhân Sự

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Bán thời gian
  • Ngày đăng 20/02/2020
Mô tả việc làm

– Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: An toàn lao động
Title: Nhân sự
Type: Bán thời gian

BENEFITS
Y

DESCRIPTION
V

REQUIREMENTS
Y

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 09:42:00 ngày 21/02/2020

TAGS Nhân sự, rta, An toàn lao động