Nhân Sự

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Bán thời gian
  • Ngày đăng 26/02/2020
Mô tả việc làm

– Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: An toàn lao động
Title: Nhân sự
Type: Bán thời gian

BENEFITS
Koo

DESCRIPTION
Ko

REQUIREMENTS
Ko

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 18:30:00 ngày 29/02/2020

TAGS Nhân sự, rta, An toàn lao động