Nhân Sự

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Toàn thời gian
  • Ngày đăng 23/03/2020
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hà Nội

Job group: Bán hàng kỹ thuật
Title: Nhân sự
Type: Toàn thời gian

BENEFITS
Không

DESCRIPTION
Vtest c151

REQUIREMENTS
Không

Work location: Thành phố Hà Nội
Expire date: 16:33:00 ngày 30/03/2020

TAGS Nhân sự, rta, Bán hàng kỹ thuật