Nhân Sự

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Toàn thời gian
  • Ngày đăng 10/02/2020
Mô tả việc làm

– Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: Nhân sự
Title: Nhân sự
Type: Toàn thời gian

BENEFITS
Test

DESCRIPTION
Test

REQUIREMENTS
Test

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 14:03:00 ngày 20/02/2020

TAGS Nhân sự, rta, Nhân sự