Npp

Tổng quan việc làm

vnmax - Tỉnh Hà Tĩnh

Job group: Bán lẻ/Bán sỉ
Title: NPP
Type: Toàn thời gian

BENEFITS
null

DESCRIPTION
Phân phối sản phẩm đến các đại lý các cấp

REQUIREMENTS
Không yêu cầu bằng cấp, có kinh nghiệm quản lý bán hàng

Work location: Tỉnh Hà Tĩnh
Expire date: 17:32:00 ngày 30/06/2020

TAGS NPP, 5e0efcebc5, Bán lẻ/Bán sỉ

##REG_LINK##
Chi tiết
Danh sách rút gọn Không bao giờ trả tiền cho bất kì ai để xin việc hoặc phỏng vấn