Npp

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Mô tả việc làm

vnmax – Tỉnh Hà Tĩnh

Job group: Bán lẻ/Bán sỉ
Title: NPP
Type: Toàn thời gian

BENEFITS
null

DESCRIPTION
Phân phối sản phẩm đến các đại lý các cấp

REQUIREMENTS
Không yêu cầu bằng cấp, có kinh nghiệm quản lý bán hàng

Work location: Tỉnh Hà Tĩnh
Expire date: 10:17:00 ngày 31/05/2020

TAGS NPP, 5e0efcebc5, Bán lẻ/Bán sỉ

##REG_LINK##