Phòng Kỹ Thuật

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Toàn thời gian
  • Ngày đăng 03/12/2019
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: Dịch vụ pháp lý
Title: Phòng kỹ thuật
Type: toàn thời gian

BENEFITS
Ko có

DESCRIPTION
Test

REQUIREMENTS
Ko có

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 23:58:00 ngày 2019/12/03

TAGS Phòng kỹ thuật, RTA, Dịch vụ pháp lý