Phỏng Vấn Viên

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Mô tả việc làm

– Thành phố Hà Nội

Job group: Thời vụ/Hợp đồng ngắn hạn
Title: Phỏng vấn viên
Type: Bán thời gian

BENEFITS
– Môi trường thân thiện, quản lý khoa học
– Mức lương thưởng hấp dẫn
– Được cấp chứng chỉ phỏng vấn viên

DESCRIPTION
– Nhận danh sách phỏng vấn có sẵn
– Thuyết phục người trả lời và phỏng vấn theo bảng hỏi có sẵn
– Nhiệm vụ khác (nếu có)

REQUIREMENTS
– Trung thực
– Có kinh nghiệm phỏng vấn là một lợi thế
– Giọng nói dễ nghe không ngọng

Work location: Thành phố Hà Nội
Expire date: 14:00:00 ngày 26/04/2020

TAGS Phỏng vấn viên, rta, Thời vụ/Hợp đồng ngắn hạn

ĐĂNG KÝ