RT Solution

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Toàn thời gian
  • Ngày đăng 18/11/2020
Mô tả việc làm

RT Solution
Toàn thời gian
Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Gremsy

GIỚI THIỆU TỔ CHỨC:
Test


QUYỀN LỢI
Test

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Cường tạo job test

YÊU CẦU
Không yêu cầu


Hạn ứng tuyển: 11:35:00 ngày 30/11/2020

TAGS RT Solution, rta, Viễn Thông

ĐĂNG KÝ