Rta – Internal – Test

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Bán thời gian
  • Ngày đăng 21/05/2020
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng

Job group: IT – Phần mềm
Title: RTA – INTERNAL – TEST
Type: Bán thời gian

BENEFITS
– Thu nhập cạnh tranh.
– Chính sách BHXH, nghỉ phép hưởng lương, khám sức khoẻ định kỳ.
– Du lịch thường niên, thưởng lễ, chế độ hiếu, hỷ, sinh nhật…
– Chính sách cho tặng phần vốn góp.

DESCRIPTION

REQUIREMENTS

Work location: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng
Expire date: 20:30:00 ngày 21/05/2020

TAGS RTA, INTERNAL, TEST, rta, IT – Phần mềm

ĐĂNG KÝ