RTA – INTERNAL – TEST

Tổng quan việc làm

CÔNG TY TNHH PHÂN TÍCH THỜI GIAN THỰC - Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng

Job group: IT - Phần mềm
Title: RTA - INTERNAL - TEST
Type: Bán thời gian

ABOUT US:
Real-Time Analytics (RTA) là công ty phát triển công nghệ và giải pháp khoa học dữ liệu phục vụ quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, khảo sát kinh tế - xã hội.
RTA xây dựng và phát triển sản phẩm của chính mình. Mọi thành viên là chủ "sở hữu" sản phẩm, vì vậy tất cả Real-Timer luôn dành toàn thời gian, tâm huyết để không ngừng sáng tạo và hoàn thiện sản phẩm.
Hãy đến với RTA và cùng chúng tôi viết tên mình lên những thành tựu công nghệ!!!

BENEFITS
- Highly competitive salary and clear career path.
- Reviewing the salary every 6 months.
- Opportunities for receiving free stocks and stock options.
- Joining company trip and team building activities.
- Annual leave and insurance following the Labor Law.
- Physical examination every year.
- Free food and beverage during working time.
- Performance-based bonuses in addition to 13-month salary.

DESCRIPTION
-

REQUIREMENTS
-

Work location: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng
Expire date: 23:45:00 ngày 07/07/2020

TAGS RTA, INTERNAL, TEST, rta, IT - Phần mềm

ĐĂNG KÝ

Chi tiết
Danh sách rút gọn Không bao giờ trả tiền cho bất kì ai để xin việc hoặc phỏng vấn