Rtsolution Team

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Mô tả việc làm

khiettamrta – Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: Bán hàng
Title: rtSolution Team
Type: Toàn thời gian

BENEFITS
Text

DESCRIPTION
Bán hàng qua Điện thoại, chăm sóc khách hàng qua tổng đài cloudphone

REQUIREMENTS
Tốt nghiệp THPT

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 16:33:00 ngày 29/02/2020

TAGS rtSolution Team, 5e33a1da85, Bán hàng