Site Manager

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Chi tiết
Mô tả việc làm

AA Building Services Limited – Thành phố Hà Nội

Job group: Xây dựng
Title: Site Manager
Type: Toàn thời gian

ABOUT US:
##ORG_INFO##

BENEFITS
AA Group

DESCRIPTION
AA Group

REQUIREMENTS
AA Group

Work location: Thành phố Hà Nội
Expire date: 10:33:00 ngày 15/07/2020

TAGS Site Manager, 5efb1e583d, Xây dựng

ĐĂNG KÝ