Tester

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Mô tả việc làm

Tester
Bán thời gian
Thành phố Hà Nội
VY TEST 01

GIỚI THIỆU TỔ CHỨC:


QUYỀN LỢI

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

YÊU CẦU


Hạn ứng tuyển: 09:55:00 ngày 28/02/2021

TAGS Tester, 27079601, IT – Phần mềm

ĐĂNG KÝ