Tester

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Mô tả việc làm

– ThĂ nh phố Hồ ChĂ­ Minh

Job group: IT – Phần mềm
Title: tester
Type: BĂ¡n thời gian

BENEFITS
Di du lịch 12/năm :)))

DESCRIPTION
Test

REQUIREMENTS
CĂ³ kinh nghiệm

Work location: Thà nh phố Hồ Chí Minh
Expire date: 14:48:00 ngày 14/02/2020

TAGS tester, rta, Chia sẻ