Tester

Tổng quan việc làm

RTA - Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: IT - Phần mềm
Title: Tester
Type: Bán thời gian

BENEFITS
ABC

DESCRIPTION
A

REQUIREMENTS
B

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 10:17:00 ngày 30/05/2020

TAGS Tester, rta, IT - Phần mềm

ĐĂNG KÝ

Chi tiết
Danh sách rút gọn Không bao giờ trả tiền cho bất kì ai để xin việc hoặc phỏng vấn