Tester

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn

Tester

  • Ngày đăng07/05/2020
  • Lượt xem 253
0 ứng tuyển
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: IT – Phần mềm
Title: Tester
Type: Bán thời gian

BENEFITS
ABC

DESCRIPTION
A

REQUIREMENTS
B

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 10:17:00 ngày 30/05/2020

TAGS Tester, rta, IT – Phần mềm

ĐĂNG KÝ