Tester

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Chi tiết
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: IT – Phần mềm
Title: Tester
Type: Bán thời gian

BENEFITS
ABC

DESCRIPTION
A

REQUIREMENTS
B

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 08:52:00 ngày 21/05/2020

TAGS Tester, rta, IT – Phần mềm

ĐĂNG KÝ