Tester

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Bán thời gian
  • Ngày đăng 10/02/2020
Mô tả việc làm

– Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: IT – Phần mềm
Title: tester
Type: Bán thời gian

BENEFITS
Di du lịch 12/năm :)))

DESCRIPTION
Test

REQUIREMENTS
Có kinh nghiệm

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 14:48:00 ngày 14/02/2020

TAGS tester, rta, IT – Phần mềm