Thiết Kế Giải Pháp

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Toàn thời gian
  • Ngày đăng 16/01/2020
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: IT – Phần mềm
Title: Thiết kế giải pháp
Type: Toàn thời gian

BENEFITS
123

DESCRIPTION
Abc

REQUIREMENTS
Xyz

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 21:30:00 ngày 31/01/2020

TAGS Thiết kế giải pháp, rta, IT – Phần mềm