Tiler

Tổng quan việc làm

AA Building Services Limited - Thành phố Hà Nội

Job group: Xây dựng
Title: Tiler
Type: Toàn thời gian

ABOUT US:
##ORG_INFO##

BENEFITS
AA Group

DESCRIPTION
AA Group

REQUIREMENTS
AA Group

Work location: Thành phố Hà Nội
Expire date: 11:27:00 ngày 15/07/2020

TAGS Tiler, 5efb1e583d, Xây dựng

ĐĂNG KÝ

Chi tiết
Danh sách rút gọn Không bao giờ trả tiền cho bất kì ai để xin việc hoặc phỏng vấn