Tiler

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn

Tiler

  • Ngày đăng01/07/2020
  • Lượt xem 138
0 ứng tuyển
Mô tả việc làm

AA Building Services Limited – Thành phố Hà Nội

Job group: Xây dựng
Title: Tiler
Type: Toàn thời gian

ABOUT US:
##ORG_INFO##

BENEFITS
AA Group

DESCRIPTION
AA Group

REQUIREMENTS
AA Group

Work location: Thành phố Hà Nội
Expire date: 11:27:00 ngày 15/07/2020

TAGS Tiler, 5efb1e583d, Xây dựng

ĐĂNG KÝ