Vị Trí Có Exam 1

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Freelance
  • Ngày đăng 16/03/2020
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Cần Thơ

Job group: An toàn lao động
Title: vị trí có exam 1
Type: Freelance

BENEFITS
K

DESCRIPTION
K

REQUIREMENTS
K

Work location: Thành phố Cần Thơ
Expire date: 18:28:00 ngày 31/03/2020

TAGS vị trí có exam 1, rta, An toàn lao động