Vy Test

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn

Vy Test

  • Ngày đăng11/02/2020
  • Lượt xem 221
0 ứng tuyển
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Hồ Chí Minh

Job group: An toàn lao động
Title: VY TEST
Type: Bán thời gian

BENEFITS
Text

DESCRIPTION
Text

REQUIREMENTS
Text

Work location: Thành phố Hồ Chí Minh
Expire date: 14:04:00 ngày 15/02/2020

TAGS VY TEST, rta, An toàn lao động