Vy Test

Thời hạn ứng tuyển cho việc làm đã hết.
Việc làm này đã hết hạn
Bán thời gian
  • Ngày đăng 11/02/2020
Mô tả việc làm

RTA – Thành phố Cần Thơ

Job group: Biên phiên dịch
Title: VY TEST
Type: Bán thời gian

BENEFITS
K

DESCRIPTION
K

REQUIREMENTS
K

Work location: Thành phố Cần Thơ
Expire date: 13:59:00 ngày 22/02/2020

TAGS VY TEST, rta, Biên phiên dịch